Pagina părinților

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vigoare, prevede la:

Art. 102. —

(5) în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii.

Vă punem la dispoziție o cerere ce trebuie completată pentru astfel de situații.

Cerere motivare