CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ „PROFU’ DE MATE”

Nr.2720/16.10.2015

CONCURSUL ONLINE DE MATEMATICĂ „PROFU’ DE MATE”

PROIECT
(rezumat)

Domeniul: Matematică

Tipul de proiect: Proiect de competiție școlară la nivel interjudețean.

Concursul se desfășoară la nivel interjudețean, este online, gratuit și în conformitate cu programele analitice în vigoare (de clasă și pentru competiții de specialitate), luând în considerare particularitățile de vârstă ale elevului, precum și politicile de evaluare specifice sistemului românesc de învățământ.

Grupuri țintă vizate: Elevii de la clasele II-VIII. Vor participa elevi de la școlile din Municipiul București și județul Ilfov, dar și din diferite localități din alte județe.

 APLICANȚI:

Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”, București, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Brănești, Ilfov

Calendarul concursului permite evaluarea semestrială, la matematică, a elevilor înaintea unei testări finale de tipul tezelor sau evaluărilor la sfârșit de  capitol.

Concursul este organizat și administrat de domnii profesori de matematică, Cătălin Osiceanu și Radu Titel,  având sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al Inspectoratului Județean Ilfov.

Prezentul proiect se aplică pentru o perioadă de 3 ani, cu prelungirea automată a lui, dacă părțile implicate nu dispun altfel.